Μαθητικά Όργανα

  • Ακουστική & λαϊκή κιθάρα
  • Σαντούρι
  • Λαούτο
  • Ούτι
  • Λύρα
  • Μπαγλαμάς

This post is also available in: Αγγλικα